Hasznlat felttelei
Webruhzunk hasznlatnak egyetlen felttele, a regisztrcis folyamat sorn hinytalanul kitlttt rlap.
A regisztrcit kveten a rendszernk egy e-mailben jelzi nnek, hogy a regisztrci sikeres volt.
Ezt kveten brmikor belphet webruhzunkba a regisztrci sorn megadott e-mail cmvel s jelszavval.

LTALNOS SZERZDSI FELTTELEK (SZF)

https://palinkafozo-ust.hu/- hatlyos ettl a naptl:2022-02-17.


dvzljk honlapunkon! Ksznjk, hogy vsrlsa sorn bennnket tisztel meg bizalmval!

Jelenwebruhz SZFa Fogyaszt Bart SZF genertorral kszlt.

Ha a jelen ltalnos Szerzdsi Felttelekkel, a honlap hasznlatval, az egyes termkekkel, a vsrls menetvel kapcsolatban krdse merlt fel, vagy amennyiben egyedi ignyt szeretn velnk megbeszlni, gy krjk, vegye fel munkatrsunkkal a kapcsolatot a megadott elrhetsgeken!

Impresszum: a Szolgltat (Elad, Vllalkozs) adatai

Nv: Euro Swing Kft.

Szkhely: 4150 Pspkladny Szchenyi 19.

Levelezsi cm: 4150 Pspkladny Szchenyi 19.

Nyilvntartsba vev hatsg:Hajd-BihariTrvnyszk

Cgjegyzkszm:09 09 011415

Adszm: 13453075-209

Kpvisel: Oborzil Tams

Telefonszm: +36309159950

E-mail: info@palinkafozo-gep.hu

Honlap: palinkafozo-ust.hu

Bankszmlaszm:10403459-50526769-74721005

Trhelyszolgltat adatai

Nv: Webszerver kft.

Szkhely:Debrecen, Psti u. 2, 4025

Elrhetsg: info@web-server.hu

Weboldal: web-server.hu
Fogalmak

ru: ing dolog, idertve a tartlyban, palackban vagy egyb mdon korltozott mennyisgben vagy meghatrozott rtartalommal kiszerelt vizet, gzt s villamos energit, valamint a digitlis elemeket tartalmaz rut

Digitlis elemeket tartalmaz ru: ing dolog, amely digitlis tartalmat vagy digitlis szolgltatst foglal magban, vagy azzal ssze van kapcsolva, olyan mdon, hogy az rintett digitlis tartalom vagy digitlis szolgltats hinyban az ru nem tudn betlteni funkciit

Felek:Elad s Vev egyttesen

Fogyaszt:a szakmja, nll foglalkozsa vagy zleti tevkenysge krn kvl eljr termszetes szemly

Fogyaszti szerzds:olyan szerzds, melynek egyik alanya fogyasztnak minsl

Funkcionalits: a digitlis elemeket tartalmaz ru, a digitlis tartalom vagy a digitlis szolgltats azon kpessge, hogy a cljnak megfelel funkcikat betltse

Gyrt: a termk ellltja, importtermk esetn a termket az Eurpai Uni terletre behoz importr, valamint brmely olyan szemly, aki vagy amely a termken nevnek, vdjegynek vagy egyb megklnbztet jelzsnek feltntetsvel nmagt gyrtknt tnteti fel

Interoperabilits: a digitlis elemeket tartalmaz ru, a digitlis tartalom vagy a digitlis szolgltats azon kpessge, hogy egytt tudjon mkdni olyan hardverrel s szoftverrel, amely eltr attl, amellyel az azonos tpus rukat, digitlis tartalmat vagy digitlis szolgltatsokat ltalban egytt hasznljk

Kompatibilits: a digitlis elemeket tartalmaz ru, a digitlis tartalom vagy a digitlis szolgltats azon kpessge, hogy - talakts szksgessge nlkl - egytt tudjon mkdni olyan hardverrel vagy szoftverrel, amellyel az azonos tpus rukat, digitlis tartalmat vagy digitlis szolgltatsokat ltalban egytt hasznljk

Honlap: a jelen weboldal, amely a szerzds megktsre szolgl

Szerzds:Elad s Vev kztt a Honlap s elektronikus levelezs ignybevtelvel ltrejv adsvteli szerzds

Tarts adathordoz: brmely olyan eszkz, amely lehetv teszi a fogyaszt vagy a vllalkozs szmra a szemlyesen neki cmzett adatoknak a jvben is hozzfrhet mdon s az adat cljnak megfelel ideig trtn trolst, valamint a trolt adatok vltozatlan formban trtn megjelentst

Tvollvk kztti kommunikcit lehetv tv eszkz:olyan eszkz, amely alkalmas a felek tvolltben szerzds megktse rdekben szerzdsi nyilatkozat megttelre. Ilyen eszkz klnsen a cmzett vagy a cmzs nlkli nyomtatvny, a szabvnylevl, a sajttermkben kzztett hirdets megrendellappal, a katalgus, a telefon, a telefax s az internetes hozzfrst biztost eszkz

Tvollvk kztt kttt szerzds: olyan fogyaszti szerzds, amelyet a szerzds szerinti termk vagy szolgltats nyjtsra szervezett tvrtkestsi rendszer keretben a felek egyidej fizikai jelenlte nlkl gy ktnek meg, hogy a szerzds megktse rdekben a szerzd felek kizrlag tvollvk kztti kommunikcit lehetv tv eszkzt alkalmaznak

Termk:a Honlap knlatban szerepl, a Honlapon rtkestsre sznt ru s a digitlis elemeket tartalmaz ru

Vllalkozs:a szakmja, nll foglalkozsa vagy zleti tevkenysge krben eljr szemly

Vev/n:a Honlapon keresztl vteli ajnlatot tev szerzdst kt szemly

Jtlls: A fogyaszt s a vllalkozs kztt kttt szerzdsek esetn (a tovbbiakban: fogyaszti szerzds) a Polgri Trvnyknyv szerinti,

 1. a szerzds teljestsrt vllalt jtlls, amelyet a vllalkozs a szerzds megfelel teljestsrt a jogszablyi ktelezettsgn tlmenen vagy annak hinyban nknt vllal, valamint
 2. a jogszablyon alapul ktelez jtlls

Vtelr: az rurt, valamint a digitlis tartalom szolgltatsrt fizetend ellenszolgltats.

Vonatkoz jogszablyok

A Szerzdsre a magyar jog elrsai az irnyadak, s klnsen az albbi jogszablyok vonatkoznak:
 • 1997. vi CLV. trvny a fogyasztvdelemrl
 • 2001. vi CVIII. trvny az elektronikus kereskedelmi szolgltatsok, valamint az informcis trsadalommal sszefgg szolgltatsok egyes krdseirl
 • 2013. vi V. trvny a Polgri Trvnyknyvrl
 • 151/2003. (IX.22.) kormnyrendelet a tarts fogyasztsi cikkekre vonatkoz ktelez jtllsrl
 • 45/2014. (II.26.) kormnyrendelet a fogyaszt s a vllalkozs kztti szerzdsek rszletes szablyairl
 • 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet a fogyaszt s vllalkozs kztti szerzds keretben eladott dolgokra vonatkoz szavatossgi s jtllsi ignyek intzsnek eljrsi szablyairl
 • 1999. vi LXXVI. trvny a szerzi jogrl
 • 2011. vi CXX. trvny az informcis nrendelkezsi jogrl s az informciszabadsgrl
 • AZ EURPAI PARLAMENT S A TANCS (EU) 2018/302 RENDELETE (2018. februr 28.) a bels piacon bell a vev llampolgrsga, lakhelye vagy letelepedsi helye alapjn trtn indokolatlan terleti alap tartalomkorltozssal s a megklnbztets egyb formival szembeni fellpsrl, valamint a 2006/2004/EK s az (EU) 2017/2394 rendelet, tovbb a 2009/22/EK irnyelv mdostsrl
 • AZ EURPAI PARLAMENT S A TANCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. prilis 27.) a termszetes szemlyeknek a szemlyes adatok kezelse tekintetben trtn vdelmrl s az ilyen adatok szabad ramlsrl, valamint a 95/46/EK rendelet hatlyon kvl helyezsrl (ltalnos adatvdelmi rendelet)
 • A fogyaszt s vllalkozs kztti, az ruk adsvtelre, valamint a digitlis tartalom szolgltatsra s digitlis szolgltatsok nyjtsra irnyul szerzdsek rszletes szablyairl szl 373/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet

Az SZF hatlya, elfogadsa

A kzttnk ltrejv szerzds tartalmt a vonatkoz ktelez rvny jogszablyok rendelkezsei mellett a jelen ltalnos Szerzdsi Felttelek (a tovbbiakban: SZF) hatrozzk meg. Ennek megfelelen tartalmazza a jelen SZF az nt s bennnket illet jogokat s ktelezettsgeket, a szerzds ltrejttnek feltteleit, a teljestsi hatridket, a szlltsi s fizetsi feltteleket, a felelssgi szablyokat, valamint az elllsi jog gyakorlsnak feltteleit.

A Honlap hasznlathoz szksges azon technikai tjkoztatst, melyet jelen SZF nem tartalmaz, a Honlapon elrhet egyb tjkoztatsok nyjtjk.

n a megrendelse vglegestse eltt kteles megismerni a jelen SZF rendelkezseit.

A szerzds nyelve, a szerzds formja

A jelen SZF hatlya al tartoz szerzdsek nyelve a magyar nyelv.

A jelen SZF hatlya al tartoz szerzdsek nem minslnek rsba foglalt szerzdseknek, azokat az Elad nem iktatja.

rak

Az rak forintban rtendk, tartalmazzk a27%-os ft. Nem zrhat ki annak a lehetsge, hogy zletpolitikai okbl az Elad az rakat mdostsa. Az rak mdostsa nem terjed ki a mr megkttt szerzdsekre. Amennyiben Elad az rat hibsan tntette fel, s megrendels rkezett a termkre, de szerzdst mg nem ktttek a felek, gy az SZF Eljrs hibs r pontja alapjn jr el az Elad.

Eljrs hibs r esetn

Nyilvnvalan hibsan feltntetett rnak minsl:

 • 0 Ft-os r,
 • kedvezmnnyel cskkentett, de a kedvezmnyt tvesen feltntet r (pl.: 1000 Ft-os termk esetn a 20 %-os kedvezmny feltntetse mellett 500 Ft-rt knlt termk).

Hibs r feltntetse esetn Elad felajnlja a termk vals ron trtn megvsrlsnak lehetsgt, mely informci birtokban a Vsrl eldntheti, hogy megrendeli vals ron a termket vagy minden htrnyos jogkvetkezmny nlkl lemondja a megrendelst.

Panaszgyintzs s jogrvnyestsi lehetsgek

A fogyaszt a termkkel vagy az Elad tevkenysgvel kapcsolatos fogyaszti kifogsait az albbi elrhetsgeken terjesztheti el:

 • gyflszolglati iroda helye:4150 Pspkladny Szchenyi 19.
 • gyflszolglat nyitvatartsi ideje:

Minden htkznap 9 s 17 ra kztt.

 • Telefon: +36309159950

Bejegyzs a vsrlk knyvbe.A vsrlk knyve az Elad zletben (gyflszolglatn) elrhet. Az ide rott bejegyzsekre az Elad 30 napon bell rsban vlaszol.

A fogyasztszban vagy rsban kzlheti a vllalkozssal a panaszt, amely a vllalkozsnak, illetve a vllalkozs rdekben vagy javra eljr szemlynek az ru fogyasztk rszre trtn forgalmazsval, illetve rtkestsvel kzvetlen kapcsolatban ll magatartsra, tevkenysgre vagy mulasztsra vonatkozik.

A szbeli panaszt a vllalkozs kteles azonnal megvizsglni, s szksg szerint orvosolni. Ha a fogyaszt a panasz kezelsvel nem rt egyet, vagy a panasz azonnali kivizsglsa nem lehetsges, a vllalkozs a panaszrl s az azzal kapcsolatos llspontjrl haladktalanul kteles jegyzknyvet felvenni, s annak egy msolati pldnyt szemlyesen kzlt szbeli panasz esetn helyben a fogyasztnak tadni. Telefonon vagy egyb elektronikus hrkzlsi szolgltats felhasznlsval kzlt szbeli panasz esetn a fogyasztnak legksbb 30 napon bell - az rsbeli panaszra adott vlaszra vonatkoz elrsoknak megfelelen - az rdemi vlasszal egyidejleg megkldeni. Egyebekben pedig az rsbeli panaszra vonatkozan az albbiak szerint kteles eljrni.Az rsbeli panaszt a vllalkozs- ha az Eurpai Uni kzvetlenl alkalmazand jogi aktusa eltren nem rendelkezik - a berkezst kvetenharminc napon bell kteles rsban rdemben megvlaszolni s intzkedni annak kzlse irnt. Ennl rvidebb hatridt jogszably, hosszabb hatridt trvny llapthat meg. A panaszt elutast llspontjt a vllalkozs indokolni kteles. A telefonon vagy elektronikus hrkzlsi szolgltats felhasznlsval kzlt szbeli panaszt a vllalkozs kteles egyedi azonostszmmal elltni.

A panaszrl felvett jegyzknyvnek tartalmaznia kell az albbiakat:

 1. a fogyaszt neve, lakcme,
 2. a panasz elterjesztsnek helye, ideje, mdja,
 3. a fogyaszt panasznak rszletes lersa, a fogyaszt ltal bemutatott iratok, dokumentumok s egyb bizonytkok jegyzke,
 4. a vllalkozs nyilatkozata a fogyaszt panaszval kapcsolatos llspontjrl, amennyiben a panasz azonnali kivizsglsa lehetsges,
 5. a jegyzknyvet felvev szemly s - telefonon vagy egyb elektronikus hrkzlsi szolgltats felhasznlsval kzlt szbeli panasz kivtelvel - a fogyaszt alrsa,
 6. a jegyzknyv felvtelnek helye, ideje,
 7. telefonon vagy egyb elektronikus hrkzlsi szolgltats felhasznlsval kzlt szbeli panasz esetn a panasz egyedi azonostszma.

A vllalkozs a panaszrl felvett jegyzknyvet s a vlasz msolati pldnyt hrom vig kteles megrizni, s azt az ellenrz hatsgoknak krskre bemutatni.

A panasz elutastsa esetn a vllalkozs kteles a fogyasztt rsban tjkoztatni arrl, hogy panaszval - annak jellege szerint - mely hatsg vagy bkltet testlet eljrst kezdemnyezheti. A tjkoztatsnak tartalmaznia kell tovbb az illetkes hatsg, illetve a fogyaszt lakhelye vagy tartzkodsi helye szerinti bkltet testlet szkhelyt, telefonos s internetes elrhetsgt, valamint levelezsi cmt. A tjkoztatsnak arra is ki kell terjednie, hogy a vllalkozs a fogyaszti jogvita rendezse rdekben ignybe veszi-e a bkltet testleti eljrst. Amennyiben az Elad s a fogyaszt kztt esetlegesen fennll fogyaszti jogvita a trgyalsok sorn nem rendezdik, az albbi jogrvnyestsi lehetsgek llnak nyitva a fogyaszt szmra:

Fogyasztvdelmi eljrs

Panaszttel afogyasztvdelmi hatsgoknl lehetsges. Amennyiben a fogyaszt fogyaszti jogainak megsrtst szleli, jogosult panasszal fordulni a lakhelye szerint illetkes fogyasztvdelmi hatsghoz. A panasz elbrlst kveten a hatsg dnt a fogyasztvdelmi eljrs lefolytatsrl. A fogyasztvdelmi elsfok hatsgi feladatokat a fogyaszt lakhelye szerint illetkes fvrosi s megyei kormnyhivatalok ltjk el, ezek listja itt tallhat:http://www.kormanyhivatal.hu/

Brsgi eljrs

Az gyfl jogosult a fogyaszti jogvitbl szrmaz kvetelsnek brsg eltti rvnyestsre polgri eljrs keretben a Polgri Trvnyknyvrl szl 2013. vi V. trvny, valamint a Polgri Perrendtartsrl szl 2016. vi CXXX. trvny rendelkezsei szerint.

Bkltet testleti eljrs

Tjkoztatjuk, hogy n velnk szemben fogyaszti panasszal lhet. Amennyiben az n fogyaszti panaszt elutastjuk, gy n jogosult az n lakhelye vagy tartzkodsi helye szerint illetkes Bkltet Testlethez is fordulni: a bkltet testlet eljrsa megindtsnak felttele, hogy a fogyaszt az rintett vllalkozssal kzvetlenl megksrelje a vits gy rendezst. Az eljrsra - a fogyaszt erre irnyul krelme alapjn - az illetkes testlet helyett a fogyaszt krelmben megjellt bkltet testlet illetkes.

A vllalkozst a bkltet testleti eljrsban egyttmkdsi ktelezettsg terheli.

Ennek keretben fennll a vllalkozsoknak a bkltet testlet felhvsra trtnvlaszirat megkldsi ktelezettsge, tovbb ktelezettsgknt kerl rgztsre a bkltet testlet elttimegjelensi ktelezettsg(meghallgatson egyezsg ltrehozatalra feljogostott szemly rszvtelnek biztostsa).

Amennyiben a vllalkozs szkhelye vagy telephelye nem a terletileg illetkes bkltet testletet mkdtet kamara szerinti megybe van bejegyezve, a vllalkozs egyttmkdsi ktelezettsge a fogyaszt ignynek megfelel rsbeli egyezsgkts lehetsgnek felajnlsra terjed ki.

A fenti egyttmkdsi ktelezettsg megszegse esetn a fogyasztvdelmi hatsg rendelkezik hatskrrel, amely alapjn a jogszablyvltozs kvetkeztben a vllalkozsok jogsrt magatartsa esetnktelez brsgkiszabsalkalmazand, brsgtl val eltekintsre nincs lehetsg. A fogyasztvdelemrl szl trvny mellett mdostsra kerlt a kis- s kzpvllalkozsokrl szl trvny vonatkoz rendelkezse is, gy a kis- s kzpvllalkozsok esetn sem mellzhet majd a brsg kiszabsa.

A brsg mrtke kis- s kzpvllalkozsok esetn 15 ezer forinttl 500 ezer forintig terjedhet, mg a szmviteli trvny hatlya al tartoz, 100 milli forintot meghalad ves nett rbevtellel rendelkez, nem kis- s kzpvllalkozs esetn 15 ezer forinttl, a vllalkozs ves nett rbevtelnek 5%-ig, de legfeljebb 500 milli forintig terjedhet. A ktelez brsg bevezetsvel a jogalkot a bkltet testletekkel val egyttmkds nyomatkostst, illetve a vllalkozsoknak a bkltet testleti eljrsban val aktv rszvtelnek biztostst clozza.

A bkltet testlet hatskrbe tartozik a fogyaszti jogvita brsgi eljrson kvli rendezse. A bkltet testlet feladata, hogy megksrelje a fogyaszti jogvita rendezse cljbl egyezsg ltrehozst a felek kztt, ennek eredmnytelensge esetn az gyben dntst hoz a fogyaszti jogok egyszer, gyors, hatkony s kltsgkml rvnyestsnek biztostsa rdekben. A bkltet testlet a fogyaszt vagy a vllalkozs krsre tancsot ad a fogyasztt megillet jogokkal s a fogyasztt terhel ktelezettsgekkel kapcsolatban.

A bkltet testlet eljrsa a fogyaszt krelmre indul. A krelmet a bkltet testlet elnkhez kell rsban benyjtani: az rsbelisg kvetelmnynek levl, tvirat, tvgpr vagy telefax tjn, tovbb brmely egyb olyan eszkzzel is eleget lehet tenni, amely a cmzett szmra lehetv teszi a neki cmzett adatoknak az adat cljnak megfelel ideig trtn tarts trolst, s a trolt adatok vltozatlan formban s tartalommal trtn megjelentst.A krelemnek tartalmaznia kell

 1. a fogyaszt nevt, lakhelyt vagy tartzkodsi helyt,
 2. a fogyaszti jogvitval rintett vllalkozs nevt, szkhelyt vagy rintett telephelyt,
 3. ha a fogyaszt az illetkessget az illetkes bkltet testlet helyett krelmezett testlet megjellst,
 4. a fogyaszt llspontjnak rvid lerst, az azt altmaszt tnyeket s azok bizonytkait,
 5. a fogyaszt nyilatkozatt arrl, hogy a fogyaszt az rintett vllalkozssal kzvetlenl megksrelte a vits gy rendezst
 6. a fogyaszt nyilatkozatt arra nzve, hogy az gyben ms bkltet testlet eljrst nem kezdemnyezte, kzvetti eljrs nem indult, keresetlevl beadsra, illetve fizetsi meghagys kibocstsa irnti krelem elterjesztsre nem kerlt sor,
 7. a testlet dntsre irnyul indtvnyt,
 8. a fogyaszt alrst.

A krelemhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak msolatt (kivonatt), amelynek tartalmra a fogyaszt bizonytkknt hivatkozik, gy klnsen a vllalkozs rsbeli nyilatkozatt a panasz elutastsrl, ennek hinyban a fogyaszt rendelkezsre ll egyb rsos bizonytkot az elrt egyeztets megksrlsrl.

Ha a fogyaszt meghatalmazott tjn jr el, a krelemhez csatolni kell a meghatalmazst.

A Bkltet Testletekrl bvebb informci itt rhet el:http://www.bekeltetes.hu
A terletileg illetkes Bkltet Testletekrl bvebb informci itt rhet el:
https://bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek


Az egyes terletileg illetkes Bkltet Testletek elrhetsgei:

Baranya Megyei Bkltet Testlet
Cm: 7625 Pcs, Majorossy I. u. 36.
Telefonszm: 06-72-507-154
Fax: 06-72-507-152
E-mail:abeck@pbkik.hu;mbonyar@pbkik.hu
Bcs-Kiskun Megyei Bkltet Testlet
Cm: 6000 Kecskemt, rpd krt. 4.
Telefonszm: 06-76-501-500; 06-76-501-525, 06-76-501-523
Fax: 06-76-501-538
E-mail:bekeltetes@bacsbekeltetes.hu
Honlap:www.bacsbekeltetes.hu
Bks Megyei Bkltet Testlet
Cm: 5600 Bkscsaba, Penza ltp. 5.
Telefonszm: 06-66-324-976
Fax: 06-66-324-976
E-mail:eva.toth@bmkik.hu
Borsod-Abaj-Zempln Megyei Bkltet Testlet
Cm: 3525 Miskolc, Szentpli u. 1.
Telefonszm:06-46-501-091;06-46-501-870
Fax: 06-46-501-099
E-mail:bekeltetes@bokik.hu
Budapesti Bkltet Testlet
Cm: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. 99. I. em. 111.
Telefonszm: 06-1-488-2131
E-mail:bekelteto.testulet@bkik.hu
Honlap:bekeltet.bkik.hu
Csongrd-Csand Megyei Bkltet Testlet
Cm: 6721 Szeged, Prizsi krt. 8-12.
Telefonszm: 06-62-554-250/118
Fax: 06-62-426-149
E-mail:bekelteto.testulet@csmkik.hu
Fejr Megyei Bkltet Testlet
Cm: 8000 Szkesfehrvr, Hosszstatr 4-6.
Telefonszm:06-22-510-310
Fax: 06-22-510-312
E-mail:fmkik@fmkik.hu
Gyr-Moson-Sopron Megyei Bkltet Testlet
Cm: 9021 Gyr, Szent Istvn t 10/a.
Telefonszm: 06-96-520-217
Fax: 06-96-520-218
E-mail:bekeltetotestulet@gymskik.hu
Hajd-Bihar Megyei Bkltet Testlet
Cm: 4025 Debrecen, Vrsmarty u. 13-15.
Telefonszm: 06-52-500-710
Fax: 06-52-500-720
E-mail:korosi.vanda@hbkik.hu
Heves Megyei Bkltet Testlet
Cm: 3300 Eger, Faiskola t 15.
Telefonszm: 06-36-429-612
Fax: 06-36-323-615
E-mail:hkik@hkik.hu
Jsz-Nagykun-Szolnok Megyei Bkltet Testlet
Cm: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. III. emelet 305-306.
Telefonszm: 06-56-510-621, 06-20-373-2570
Fax: 06-56-510-628
E-mail:bekeltetotestulet@jnszmkik.hu
Komrom-Esztergom Megyei Bkltet Testlet
Cm: 2800 Tatabnya, F tr 36.
Telefonszm: 06-34-513-027
Fax: 06-34-316-259
E-mail:szilvi@kemkik.hu
Ngrd Megyei Bkltet Testlet
Cm: 3100 Salgtarjn, Alkotmny t 9/A.
Telefonszm: 06-32-520-860
Fax: 06-32-520-862
E-mail:nkik@nkik.hu
Pest Megyei Bkltet Testlet
Cm:1055 Budapest, Balassi Blint u. 25. IV/2.
Levelezsi cm: 1364 Budapest, Pf.: 81
Telefonszm: 06-1-792-7881
E-mail:pmbekelteto@pmkik.hu
Honlap:http://panaszrendezes.hu/
Somogy Megyei Bkltet Testlet
Cm: 7400 Kaposvr, Anna u.6.
Telefonszm: 06-82-501-026
Fax: 06-82-501-046
E-mail:skik@skik.hu
Szabolcs-Szatmr-Bereg Megyei Bkltet Testlet
Cm: 4400 Nyregyhza, Szchenyi u. 2.
Telefonszm: 06-42-311-544
Fax: 06-42-311-750
E-mail:bekelteto@szabkam.hu
Tolna Megyei Bkltet Testlet
Cm: 7100 Szekszrd, Arany J. u. 23-25. III. emelet
Telefonszm: 06-74-411-661
Fax: 06-74-411-456
E-mail:kamara@tmkik.hu
Vas Megyei Bkltet Testlet
Cm: 9700 Szombathely, Honvd tr 2.
Telefonszm: 06-94-312-356
Fax: 06-94-316-936
E-mail:vmkik@vmkik.hu
Veszprm Megyei Bkltet Testlet
Cm: 8200 Veszprm, Radnti tr 1. fldszint 115-116.
Telefonszm: +36-88-814-121
Fax: 06-88-412-150
E-mail:info@bekeltetesveszprem.hu
Zala Megyei Bkltet Testlet
Cm: 8900 Zalaegerszeg, Petfi u. 24.
Telefonszm: 06-92-550-513
Fax: 06-92-550-525
E-mail:zmbekelteto@zmkik.hu

Online vitarendezsi platform

Az Eurpai Bizottsg ltrehozott egy honlapot, amelybe a fogyasztk beregisztrlhatnak, gy ezen keresztl lehetsgk nylik arra, hogy online vsrlshoz kapcsold jogvitikat ezen keresztl rendezzk egy krelem kitltsvel, elkerlve a brsgi eljrst. gy a fogyasztk tudjk rvnyesteni jogaikat anlkl, hogy pldul a tvolsg meggtoln ket ebben.

Ha n panaszt kvn tenni egy, az interneten vsrolt termkkel vagy szolgltatssal kapcsolatban, s nem akar felttlenl brsghoz fordulni, ignybe veheti az online vitarendezs eszkzt.
A portlon n s a keresked, akivel szemben panasszal lt, kzsen kivlaszthatjk a panasz kezelsvel megbzni kvnt vitarendezsi testletet.

Az online vitarendezsi platform itt rhet el:https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=HU

Szerzi jogok

A szerzi jogrl szl 1999. vi LXXVI. trvny (tovbbiakban: Szjt.) 1. (1) bekezdse rtelmben a weboldal szerzi mnek minsl, gy annak minden rsze szerzi jogi vdelem alatt ll. Az Szjt. 16. (1) bekezdse alapjn tilos a weboldalon tallhat grafikai s szoftveres megoldsok, szmtgpi programalkotsok engedly nlkli felhasznlsa, illetve brmely olyan alkalmazs hasznlata, amellyel a weboldal, vagy annak brmely rsze mdosthat. A weboldalrl s annak adatbzisbl brmilyen anyagot tvenni a jogtulajdonos rsos hozzjrulsa esetn is csak a weboldalra val hivatkozssal, forrs feltntetsvel lehet. A jogtulajdonos: Euro Swing Kft.

Rszleges rvnytelensg, magatartsi kdex

Ha az SZF valamely pontja jogilag hinyos vagy hatlytalan, attl mg a szerzds tovbbi pontjai rvnyben maradnak s a hatlytalan vagy hibs rsz helyett a vonatkoz jogszablyok rendelkezsei alkalmazandak.

Az Eladnak nincs a fogyasztkkal szembeni tisztessgtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmrl szl trvny szerinti magatartsi kdexe.

A digitlis adattartalom mkdse, mszaki vdelmi intzkedsek

A weboldalon megjelen adatokat szolgltat szerverek elrhetsge vi 99,9% feletti. Rendszeresen ments kszl a teljes adattartalomrl, gy problma esetn az eredeti adattartalom visszallthat. A weboldalon megjelen adatokat MSSQL s MySQL adatbzisban troljuk. Az rzkeny adatok megfelel erssg titkostssal vannak trolva, kdolsukhoz processzorba ptett hardveres tmogatst hasznlunk.

A termkek lnyeges tulajdonsgaira vonatkoz tjkoztats

A honlapon a megvsrolhat termkek lnyeges tulajdonsgairl az egyes termkeknl szerepl lersokban adunk tjkoztatst.

Az adatbeviteli hibk javtsa - Felelssg a megadott adatok valsgrt

nnek a megrendels sorn a megrendels vglegestse eltt folyamatosan lehetsge van az n ltal bevitt adatok mdostsra (a bngszben a vissza gombra kattintva az elz oldal nylik meg, gy akkor is javthatak a bevitt adatok, ha n mr a kvetkez oldalra lpett). Felhvjuk a figyelmt, hogy az n felelssge, hogy az n ltal megadott adatok pontosan kerljenek bevitelre, hiszen az n ltal megadott adatok alapjn kerl szmlzsra, illetve szlltsra a termk.Felhvjuk a figyelmt arra, hogy a rosszul megadott e-mail cm vagy a postafikhoz tartoz trhely teltettsge a visszaigazols kzbestsnek hinyt eredmnyezheti s meggtolhatja a szerzds ltrejttt.Amennyiben a Vsrl vglegestette rendelst s a megadott adatokban hibt fedez fel, akkor a lehet legrvidebb idn bell kezdemnyeznie kell a rendelse mdostst. A hibs rendels mdostst a megrendelskor megadott e-mail cmrl kldtt levllel, vagy telefonhvssal jelezheti Vsrl az Elad fel.

A honlap hasznlata

A vsrls regisztrcihoz kttt.

A honlap termkbemutatsi, s online megrendelsi lehetsget biztost a Felhasznlk szmra. A honlapon a Felhasznl menpontok segtsgvel bngszhet. A termkek kategriarendszerbe sorolva tallhatk meg. Az Akcis termkek kategriban az ruhzban kaphat sszes akcis termk megtallhat. Minden termknl kln-kln szerepel az akci kezdeti s lejrati dtuma, vagy a kezdeti dtum s a kszlet erejig megjells.

A Tbbet olcsbban menpont alatt tallja azokat a termkeket, amelyekre az ruhz tbb darab rendelse esetn mennyisgi kedvezmnyt biztost.

Az jdonsgok menpontban tallhatk a honlap knlatban jonnan megjelen termkek. A kategria nevre kattintva a benne szerel termkek listja lthat. Ha az adott kategriban lv sszes termk nem fr ki egy oldalra, akkor a termkek felett s alatt lv szmok segtsgvel lehet lapozni. A termk listrl a rszletes termk oldal a termk nevre klikkelve rhet el, itt tjkozdhat a megrendelni kvnt termk rszletes jellemzirl, rrl.

A honlapon lehetsg van kulcssz alapjn termket keresni. A keressi feltteleknek megfelel termk tallatok a kategrikhoz hasonlan listaszeren jelennek meg.

A vlasztott termk a kosr gomb segtsgvel helyezhet a kosrba, a gomb mellett a szksges darabszm bellthat. A Felhasznl a kosr tartalmt a Kosr menpont segtsgvel ellenrizheti. Itt mdosthatja azt, hogy a kosrba tett termkbl milyen mennyisget kvn rendelni, illetve trlheti az adott ttelt. A Kosr rtse gomb segtsgvel lehetsg van a kosr teljes kirtsre is.

A Felhasznl a Megrendels gombra klikkelve folytathatja a vsrlsi folyamatot. Msodik lpsknt lehetsg van belpsre, regisztrcira, valamint regisztrci nlkli vsrlsra. A regisztrci, s a regisztrci nlkli vsrls esetn az albbi adatokat kell a Felhasznlnak megadnia: e-mail cm, nv, telefonszm, szmlzsi cm, valamint ha ettl eltr a szlltsi cm. Regisztrcihoz az elbbi adatokon fell egy jelsz megadsa is szksges. A sikeres regisztrcirl a Felhasznl e-mailben, s a honlapon tjkozdhat. A Felhasznl a regisztrcijnak trlst e-mailben krheti a Szolgltattl, ez esetben j vsrlshoz jra kell regisztrlnia.

A hozzfrsi adatok titokban tartsrt a Felhasznl felels. A Felhasznl felels az adatai frisstsrt, valamint kteles a Szolgltatnak bejelenteni, ha tudomsra jutott, hogy az adataival harmadik fl visszalt. Elfelejtett jelsz esetn a honlapon j jelsz krhet a regisztrlt e-mail cmre. Amennyiben a Felhasznl korbban regisztrlt a honlapon, a megrendelsi folyamat az e-mail cmnek s jelszavnak megadsval folytathat.

A megrendels kvetkez lpseknt a Felhasznlnak ki kell vlasztania a szmra megfelel fizetsi s szlltsi mdot. A Felhasznl egy sszefoglal oldal segtsgvel ellenrizheti minden korbban megadott adatt, s a megrendelni kvnt termkeket, azok mennyisgt. Adatbeviteli hibk esetn a ceruza ikon segtsgvel javthat a megadott adatokon.

Ha mindent megfelelnek tall, akkor a Megrendels elkldse gomb segtsgvel vglegestheti rendelst. Errl a honlapon, illetve e-mailben kap megerstst. Amennyiben a megrendels rgztse utn (pl.: a visszaigazol e-mailben) szlel hibs adatot azt haladktalanul, de legfeljebb 24 rn bell kteles jelezni azt a Szolgltat fel. Megrendelsi szndktl fggetlenl a Felhasznl a belpst a Vsrl Belps ablak, vagy a Belps menpont segtsgvel vgezheti el. Belps utn megjelenik egy Adatok mdostsa menpont, ahol a regisztrci sorn megadott adatait tudja mdostani, valamint a leadott megrendelsnek adatait, s llapott kvetheti nyomon.

A rendels vglegestse (ajnlatttel)

Amennyiben n meggyzdtt arrl, hogy a kosr tartalma megfelel az n ltal megrendelni kvnt termkeknek, valamint az n adatai helyesen szerepelnek, gy a Megrendel gombra kattintva zrhatja le megrendelst. A honlapon kzlt informcik nem minslnek az Elad rszrl szerzds megktsre vonatkoz ajnlatnak. A jelen SZF hatlya al tartoz megrendelsek esetn n minsl ajnlattevnek.

n a Megrendel gomb megnyomsval kifejezetten tudomsul veszi, hogy ajnlatt megtettnek kell tekinteni, s nyilatkozata az Elad jelen SZF szerinti visszaigazolsa esetn - fizetsi ktelezettsget von maga utn. nt az ajnlata 48 rs idtartamban kti. Amennyiben az n ajnlatt a jelen ltalnos szerzdsi felttelek szerint 48 rn bell nem igazolja vissza az Elad, n mentesl az ajnlati ktttsge all.

Rendels feldolgozsa, a szerzds ltrejtte

nnek brmilyen idpontban lehetsge van a megrendels leadsra. Az Elad legksbb az n ajnlatnak elkldst kvet munkanap sorn e-mail tjn visszaigazolja az n ajnlatt.A szerzds akkor jn ltre, amikor az Elad ltal kldtt visszaigazol email az n szmra a levelezrendszerben hozzfrhetv vlik. A Felek kztt az ru megvsrlsval magyar nyelven ltrejtt szerzds rsba foglalt szerzdsnek minsl. A szerzdseket nem iktatjuk.

Fizetsi mdok

Utnvtel

Amennyiben a rendels rtkt a csomag kzhezvtelekor kvnja kiegyenlteni, akkor vlassza az "Utnvtel" fizetsi mdot.

GLS csomagkldsnl az utnvt sszege bankkrtyval s kszpnzben is kiegyenlthet.

MPL raklapos csomagszlltsnl az utnvt sszege csak kszpnzzel fizethet!

tvteli mdok, tvteli djak

MPL futrszolglat raklapos kldemnyek

A nagy mret termkeinket (jellemzen 60 literesnl nagyobb plinkafzk) raklapos csomagkldssel az MPL-lel kzbestjk. A szllts az aktulis akciknak megfelelen PLINKAFZK ESETBEN JELLEMZEN INGYENES!

Ezen szlltsi md dja brutt 21000 Ft.

Szemlyes tvtel

Szemlyes tvtelre a kzponti raktrunkban van lehetsg, melynek cme:
4150 Pspkladny Szchenyi 19.
Htf-pntek 8-16 h

nt nem terheli semmilyen dj.

GLS futrszolglat

A kis mret plinkafzket (50 literesnl kisebb), kiegsztket GLS-sel kzbestjk. A szllts az aktulis akciknak megfelelen PLINKAFZK ESETBEN JELLEMZEN INGYENES!

Ezen szlltsi md dja brutt 2600 Ft.

Teljestsi hatrid

A megrendelsre vonatkozan az ltalnos teljestsi hatrid a rendels visszaigazolstl szmtott legfeljebb30nap.Az Elad ksedelme esetn a Vev jogosult pthatridt tzni. Ha az Elad a pthatridn bell nem teljest, a Vev jogosult a szerzdstl elllni.

Jogfenntarts, tulajdonjogi kikts

Amennyiben n korbban mr gy rendelt termket, hogy azt a kiszllts sorn nem vette t (ide nem rtve azt az esetet, amikor elllsi jogval lt), vagy a Termk nem kereste jelzssel rkezett vissza az eladhoz, az Elad a megrendels teljestst a vtelr s a szlltsi kltsgek elre trtn megfizetshez kti.

Elad visszatarthatja a Termk tadst, ameddig nem gyzdik meg arrl, hogy a Termk rnak kifizetse sikeresen megtrtnt az elektronikus fizetsi megolds hasznlatval (idertve azt az esetet is, amikor az tutalssal fizetett termk esetn Vsrl a tagllama szerinti pnznemben utalja el a vtelrat s az tvlts, valamint a banki jutalkok, kltsgek miatt Elad nem kapja meg teljes mrtkben a vtelr s a szlltsi dj sszegt). Amennyiben a Termk ra nem kerlt teljes mrtkben kifizetsre, az Elad a vtelr kiegsztsre hvhatja fel a Vsrlt.

Klfldre trtn rtkests

Az Elad nem klnbzteti meg a Honlap hasznlatval Magyarorszg terletn s az azon kvl az Eurpai Uni terletn belli Vsrlkat. A jelen SZF eltr rendelkezse hinyban az Elad Magyarorszg terletn biztostja a megrendelt termkek kiszlltst/tvtelt.

A Magyarorszgon kvli vsrlsra is jelen SZF rendelkezsei az irnyadak azzal, hogy a vonatkoz rendelet elrsai alapjn jelen pont rtelmezsben vevnek az a fogyaszt minsl, aki valamely tagllam llampolgra, vagy valamely tagllamban lakhellyel rendelkezik, vagy az a vllalkozs, amely valamely tagllamban letelepedsi hellyel rendelkezik, s az Eurpai Unin bell kizrlag vgfelhasznls cljbl vsrol rut vagy vesz ignybe szolgltatst, vagy ilyen szndkkal jr el. Fogyasztnak az a termszetes szemly minsl, aki olyan clbl jr el, amely kvl esik kereskedelmi, ipari, kzmipari vagy szakmai tevkenysge krn.

A kommunikci s a vsrls nyelve elssorban a magyar nyelv, az Elad nem kteles a Vsrl tagllami szerinti nyelven kommuniklni a Vsrlval.

Az Elad nem kteles megfeleljen a Vsrl tagllama szerinti nemzeti jogban az rintett Termkkel kapcsolatban meghatrozott szerzdsen kvli kvetelmnyeknek, pldul cmkzsi vagy gazatspecifikus kvetelmnyeknek, vagy hogy tjkoztassa a Vsrlt ezekrl a kvetelmnyekrl.

Az Elad eltr rendelkezse hinyban Magyarorszgi F-t alkalmazza minden Termk esetben.

A Vsrl a jelen SZF szerint lhet jogrvnyestsi lehetsgeivel.

Elektronikus fizetsi megolds alkalmazsa esetn a fizets az Elad ltal meghatrozott pnznemben valsul meg,

Az Elad visszatarthatja a Termk tadst ameddig nem gyzdik meg arrl, hogy a Termk rnak s a szlltsi djnak kifizetse sikeresen s maradktalanul megtrtnt az elektronikus fizetsi megolds hasznlatval (idertve azt az esetet is, amikor az tutalssal fizetett termk esetn a Vsrl a tagllama szerinti pnznemben utalja el a vtelrat (szlltsi djat) s az tvlts, valamint a banki jutalkok, kltsgek miatt azElad nem kapja meg teljes mrtkben a vtelr sszegt). Amennyiben a Termk ra nem kerlt teljes mrtkben kifizetsre, az Elad a vtelr kiegsztsre hvhatja fel a Vsrlt.

Az Elad a Termk tadsa rdekben a magyar Vsrlkat megillet tadsi lehetsgeket biztostja a nem magyarorszgi Vsrlknak is.

Amennyiben a Vsrl az SZF szerint krheti a Termk szlltst Magyarorszg terletre, vagy brmely ms Eurpai Unis tagllam terletre, ezt krheti a nem magyarorszgi vsrl is brmely az SZF-ben megjellt szlltsi mdon.

Amennyiben a Vsrl az SZF szerint vlaszthatja a Termk szemlyes tvtelt az Eladnl, ezzel lhet a nem magyarorszgi Vsrl is.

Egyebekben a Vsrl krheti, hogy a Termk szlltst sajt kltsgn oldhassa meg klfldre. Magyar Vsrlt ez a jog nem illet meg.

Az Elad a szlltsi dj megfizetst kveten teljesti a megrendelst, amennyiben a Vsrl a szlltsi djat nem fizeti meg az Elad szmra, vagy a sajt szlltst nem oldja meg az elre egyezetetett idpontig, az Elad a szerzdst felmondja s az elre megfizetett vtelrat visszafizeti a Vsrl szmra.

Fogyaszti tjkoztat

Tjkoztat a fogyaszt vevt megillet elllsi jogrl

Fogyasztnak a Ptk. 8:1. 1. bekezds 3. pontja szerint csaka szakmja, nll foglalkozsa vagy zleti tevkenysge krn kvl eljr termszetes szemly minsl, gyjogi szemlyek nem lhetnek az indokols nlkli elllsi joggal!

A fogyasztt a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. szerint megilleti az indokols nlkli ellls joga. A fogyaszt az elllsi jogt

a)termk adsvtelre irnyul szerzds esetn
aa)a termknek,
ab)tbb termk adsvtelekor, ha az egyes termkek szolgltatsa eltr idpontban trtnik, az utoljra szolgltatott termknek,

a fogyaszt vagy az ltala megjellt, a fuvaroztl eltr harmadik szemly ltali tvtelnek napjtl szmtott hatridn bell gyakorolhatja, mely hatrid14nap.

A jelen pontban foglaltak nem rintik a fogyaszt azon jogt, hogy az e pontban meghatrozott elllsi jogt a szerzds megktsnek napja s a termk tvtelnek napja kztti idszakban is gyakorolja.

Ha a szerzds megktsre a fogyaszt tett ajnlatot, a fogyasztt a szerzds megktse eltt megilleti az ajnlat visszavonsnak joga, ami a szerzds megktsre kiterjed ajnlati ktttsget megsznteti.

Elllsi nyilatkozat, a fogyasztt megillet elllsi vagy felmondsi jog gyakorlsa

A fogyaszt a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. -ban biztostott jogt az erre vonatkoz egyrtelm nyilatkozat tjn, vagy a honlaprl is letlthet nyilatkozat-minta felhasznlsval gyakorolhatja. A minta itt rhet el!

A fogyaszt elllsi nyilatkozatnak rvnyessge

Az elllsi jogot hatridben rvnyestettnek kell tekinteni, ha a fogyaszt nyilatkozatthatridn bell elkldi. A hatrid14nap.

A fogyasztt terheli annak bizonytsa, hogy az ellls jogt e rendelkezssel sszhangban gyakorolta.

Az Elad a fogyaszt elllsi nyilatkozatt annak megrkezst kveten kteles elektronikus adathordozn visszaigazolni.

Az Elad ktelezettsgei a fogyaszt elllsa esetn

Az Elad visszatrtsi ktelezettsge

Ha a fogyaszt a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. -nak megfelelen elll a szerzdstl, az Elad legksbb az elllsrl val tudomsszerzstl szmtott tizenngy napon bell visszatrti a fogyaszt ltal ellenszolgltatsknt megfizetett teljes sszeget, idertve a teljestssel sszefggsben felmerlt kltsgeket, gy a szlltsi djat is. Felhvjuk a figyelmt, hogy ez a rendelkezs nem vonatkozik a legkevsb kltsges szoksos fuvarozsi mdtl eltr fuvarozsi md vlasztsval okozott tbbletkltsgekre.

Az Elad visszatrtsi ktelezettsgnek mdja

A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. -nak megfelel ellls vagy felmonds esetn az Elad a fogyasztnak visszajr sszeget a fogyaszt ltal ignybe vett fizetsi mddal megegyez mdon trti vissza. A fogyaszt kifejezett beleegyezse alapjn az Elad a visszatrtsre ms fizetsi mdot is alkalmazhat, de a fogyasztt ebbl addan semmilyen tbbletdj nem terhelheti. A Fogyaszt ltal hibsan s/vagy pontatlanul megadott bankszmlaszm vagy postai cm kvetkeztben trtn ksedelem miatt az Elad-t felelssg nem terheli.

Tbbletkltsgek

Ha a fogyaszt kifejezetten a legkevsb kltsges szoksos fuvarozsi mdtl eltr fuvarozsi mdot vlaszt, az Elad nem kteles visszatrteni az ebbl ered tbbletkltsgeket. Ilyen esetben a feltntetett ltalnos szlltsi djttelek erejig ll fenn visszatrtsi ktelezettsgnk.

Visszatartsi jog

Az Elad mindaddig visszatarthatja a fogyasztnak visszajr sszeget, amg a fogyaszt a termket vissza nem szolgltatta, vagy ktsget kizran nem igazolta, hogy azt visszakldte; a kett kzl a korbbi idpontot kell figyelembe venni. Utnvttel vagy portsan feladott kldemnyeket nem ll mdunkban elfogadni.

A fogyaszt ktelezettsgei elllsa vagy felmondsa esetn

A termk visszaszolgltatsa

Ha a fogyaszt a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. -nak megfelelen elll a szerzdstl, kteles a termket haladktalanul, de legksbb az ellls kzlstl szmtott tizenngy napon bell visszakldeni, illetve az Eladnak vagy az Elad ltal a termk tvtelre meghatalmazott szemlynek tadni. A visszaklds hatridben teljestettnek minsl, ha a fogyaszt a termket a hatrid lejrta eltt elkldi.

A termk visszaszolgltatsval kapcsolatos kzvetlen kltsgek viselse

A fogyaszt viseli a termk visszakldsnek kzvetlen kltsgt. A termket az Elad cmre kell visszakldeni. Ha a fogyaszt a teljests megkezdst kveten felmondja az zlethelyisgen kvl vagy tvollvk kztt kttt - szolgltats nyjtsra vonatkoz - szerzdst, kteles a felmonds vllalkozssal val kzlse idpontjig teljestett szolgltatssal arnyos djat a vllalkozs szmra megfizetni. A fogyaszt ltal arnyosan fizetend sszeget a szerzdsben megllaptott ellenszolgltats adval nvelt teljes sszege alapjn kell megllaptani. Ha a fogyaszt bizonytja, hogy az ily mdon megllaptott teljes sszeg tlzottan magas, az arnyos sszeget a szerzds megsznsnek idpontjig teljestett szolgltatsok piaci rtke alapjn kell kiszmtani. Krjk vegye figyelembe, hogy utnvttel vagy portsan visszakldtt termket nem ll mdunkban tvenni.

Fogyaszt felelssge az rtkcskkensrt

A fogyaszt a termk jellegnek, tulajdonsgainak s mkdsnek megllaptshoz szksges hasznlatot meghalad hasznlatbl ered rtkcskkensrt felel.

Az elllsi jog az albbi esetekben nem gyakorolhat

Az Elad kifejezetten felhvja az n figyelmt, hogy n nem gyakorolhatja elllsi jogt a 45/2014 (II.26.) Korm. Rendelet 29. . (1) bekezdsben foglalt esetekben:

 1. a szolgltats nyjtsra irnyul szerzds esetben a szolgltats egsznek teljestst kveten, ha a vllalkozs a teljestst a fogyaszt kifejezett, elzetes beleegyezsvel kezdte meg, s a fogyaszt tudomsul vette, hogy a szolgltats egsznek teljestst kveten felmondsi jogt elveszti;
 2. olyan termk vagy szolgltats tekintetben, amelynek ra, illetve dja a pnzpiac vllalkozs ltal nem befolysolhat, az elllsi jog gyakorlsra meghatrozott hatrid alatt is lehetsges ingadozstl fgg;
 3. olyan nem elre gyrtott termk esetben, amelyet a fogyaszt utastsa alapjn vagy kifejezett krsre lltottak el, vagy olyan termk esetben, amelyet egyrtelmen a fogyaszt szemlyre szabtak;
 4. romland vagy minsgt rvid ideig megrz termk tekintetben;
 5. olyan zrt csomagols termk tekintetben, amely egszsgvdelmi vagy higiniai okokbl az tadst kvet felbontsa utn nem kldhet vissza;
 6. olyan termk tekintetben, amely jellegnl fogva az tadst kveten elvlaszthatatlanul vegyl ms termkkel;
 7. olyan alkoholtartalm ital tekintetben, amelynek tnyleges rtke a vllalkozs ltal nem befolysolhat mdon a piaci ingadozsoktl fgg, s amelynek rrl a felek az adsvteli szerzds megktsekor llapodtak meg, azonban a szerzds teljestsre csak a megktstl szmtott harmincadik napot kveten kerl sor;
 8. olyan vllalkozsi szerzds esetben, amelynl a vllalkozs a fogyaszt kifejezett krsre keresi fel a fogyasztt srgs javtsi vagy karbantartsi munklatok elvgzse cljbl;
 9. lezrt csomagols hang-, illetve kpfelvtel, valamint szmtgpes szoftver pldnynak adsvtele tekintetben, ha az tadst kveten a fogyaszt a csomagolst felbontotta;
 10. hrlap, folyirat s idszaki lap tekintetben, az elfizetses szerzdsek kivtelvel;
 11. nyilvnos rversen megkttt szerzdsek esetben;
 12. lakscl szolgltats kivtelvel szllsnyjtsra irnyul szerzds, fuvarozs, szemlygpjrm-klcsnzs, tkeztets vagy szabadids tevkenysgekhez kapcsold szolgltatsra irnyul szerzds esetben, ha a szerzdsben meghatrozott teljestsi hatrnapot vagy hatridt ktttek ki;
 13. a nem trgyi adathordozn nyjtott digitlis adattartalom tekintetben, ha a vllalkozs a fogyaszt kifejezett, elzetes beleegyezsvel kezdte meg a teljestst, s a fogyaszt e beleegyezsvel egyidejleg nyilatkozott annak tudomsul vtelrl, hogy a teljests megkezdst kveten elveszti az elllsi jogt.

A szerzdsszer teljests kvetelmnyei

A szerzdsszer teljests kvetelmnyei ltalnosan fogyaszti szerzds keretben eladott ruk s digitlis elemet tartalmaz ruk esetben

A termknek s a teljestsnek a teljests idpontjban meg kell felelnie a 373/2021. (VI.30.) Korm. rendeletben foglalt kvetelmnyeknek.

Ahhoz, hogy a teljests szerzdsszernek minsljn a szerzds trgyt kpez termknek

 • meg kell felelnie a szerzdsben foglalt lersnak, mennyisgnek, minsgnek, tpusnak, valamint rendelkeznie kell a szerzdsben meghatrozott funkcionalitssal, kompatibilitssal, interoperabilitssal s egyb, a szerzds szerinti jellemzkkel
 • alkalmasnak kell lennie a fogyaszt ltal meghatrozott brmely clra, amelyet a fogyaszt legksbb a szerzds megktsekor az Elad tudomsra hozott, s amelyet az Elad elfogadott
 • rendelkeznie kell a szerzdsben meghatrozott valamennyi tartozkkal, hasznlati tmutatval - idertve az zembe helyezsre vonatkoz utastst, a teleptsi utastst, valamint az gyflszolglati tmogatst - s
 • biztostania kell a szerzdsben meghatrozott frisstseket.

Ahhoz, hogy a teljests szerzdsszernek minsljn - tovbb- a szerzds trgyt kpez termknek

 • alkalmasnak kell lennie azokra a clokra, amelyeket azonos tpus termk esetn jogszably, mszaki szabvny vagy mszaki szabvny hinyban az irnyad magatartsi kdex elr
 • rendelkeznie kell a Fogyaszt ltal szszeren elvrhat azon mennyisggel, minsggel, teljestmny- s egyb jellemzkkel - klnsen a funkcionalits, a kompatibilits, a hozzfrhetsg, a folyamatossg s a biztonsgossg tekintetben -, amely azonos tpus termk esetn szoksos, figyelembe vve az Elad, annak kpviselje vagy az rtkestsi lncban rszt vev ms szemly a termk konkrt tulajdonsgaira vonatkoz nyilvnos - klnsen hirdetsben vagy cmkn tett - kijelentst
 • rendelkeznie kell a fogyaszt ltal szszeren elvrhat tartozkokkal s tmutatkkal - idertve a csomagolst, illetve az zembe helyezsre vonatkoz utastst - s
 • meg kell felelnie a vllalkozs ltal a szerzdsktst megelzen mintaknt, modellknt bemutatott vagy prbaverziknt elrhetv tett termk tulajdonsgainak, lersnak.

A termknek nem kell megfelelnie a fenti nyilvnos kijelentsnek, ha az Elad bizonytja, hogy

 • a nyilvnos kijelentst nem ismerte, s azt nem is kellett ismernie
 • a nyilvnos kijelentst a szerzdskts idpontjig mr megfelel mdon helyesbtettk vagy
 • a nyilvnos kijelents a jogosult szerzdsktsi elhatrozst nem befolysolhatta.

A szerzdsszer teljests kvetelmnyei fogyaszti szerzds keretben eladott ru adsvtele esetben

Az Elad hibsan teljest, ha az ru hibja a szakszertlen zembe helyezsbl fakad, feltve, hogy

a) az zembe helyezs az adsvteli szerzds rszt kpezi, s azt az Elad vgezte el, vagy a az Elad felelssgvllalsa mellett vgeztk el; vagy

b) az zembe helyezst a fogyasztnak kellett elvgeznie, s a szakszertlen zembe helyezs az Elad ltal - illetve digitlis elemeket tartalmaz ruk esetben a digitlis tartalom vagy digitlis szolgltats szolgltatja ltal - rendelkezsre bocstott zembe helyezsi utastsok hinyossgainak kvetkezmnye.

Ha az adsvteli szerzds szerint az rut az Elad helyezi zembe, vagy az zembe helyezs a az Elad felelssgvllalsa mellett trtnik, a teljestst akkor kell az Elad ltal befejezettnek tekinteni, amikor az zembe helyezs befejezdtt.

Ha a digitlis elemeket tartalmaz ru esetben az adsvteli szerzds a digitlis tartalom vagy digitlis szolgltats meghatrozott idtartamon keresztl trtn folyamatos szolgltatsrl rendelkezik, az Elad felel az ru digitlis tartalommal kapcsolatos hibjrt, amennyiben a hiba kt vet meg nem halad idtartam folyamatos szolgltats esetn az ru teljeststl szmtott kt ven bell; vagy kvetkezik be vagy vlik felismerhetv.

A szerzdsszer teljests kvetelmnyei fogyaszti szerzds keretben eladott digitlis elemeket tartalmaz r esetben

Digitlis elemeket tartalmaz ru esetben az Eladnak biztostania kell, hogy a fogyaszt rtestst kapjon az ru digitlis tartalmnak vagy az azzal kapcsolatos digitlis szolgltats olyan frisstseirl - idertve a biztonsgi frisstseket is -, amelyek az ru szerzdsszersgnek fenntartshoz szksgesek, valamint biztostania kell, hogy a fogyaszt meg is kapja azokat.

Az Eladnak a frissts elrhetv ttelt, ha az adsvteli szerzds

 • a digitlis tartalom vagy a digitlis szolgltats egyszeri szolgltatsrl rendelkezik, akkor az ru s a digitlis elemek tpusa s clja, valamint az egyedi krlmnyek s a szerzds jellege alapjn a fogyaszt ltal szszeren elvrhat; vagy
 • a digitlis tartalom meghatrozott idszakon keresztl trtn folyamatos szolgltatsrl rendelkezik, akkor kt vet meg nem halad idtartam folyamatos szolgltats esetn az ru teljeststl szmtott kt ves idszakon keresztl kell biztostania.

Ha a fogyaszt nem telepti szszer hatridn bell a rendelkezsre bocstott frisstseket, az Elad nem felel az ru hibjrt, ha az kizrlag a vonatkoz frissts alkalmazsnak hinybl fakad, feltve, hogy

a) az Elad tjkoztatta a fogyasztt a frissts elrhetsgrl s a telepts fogyaszt ltali elmulasztsnak kvetkezmnyeirl; s

b) a frissts fogyaszt ltali teleptsnek elmulasztsa vagy a frissts fogyaszt ltali helytelen teleptse nem az Elad ltal biztostott teleptsi tmutat hinyossgnak tudhat be.

Nem llapthat meg hibs teljests, ha a szerzds megktsekor a fogyaszt kln tjkoztatst kapott arrl, hogy az ru valamely konkrt tulajdonsga eltr az itt lertaktl, s az adsvteli szerzds megktsekor a fogyaszt ezt az eltrst kln, kifejezetten elfogadta.

Kellkszavatossg, termkszavatossg, jtlls

A fogyaszti tjkoztat jelen pontja a 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet 9. (3) bekezdse felhatalmazsa alapjn a 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet 3. szm mellklete alkalmazsval kszlt, kiegsztve a Korm. rendelet hatlyba lpst kveten elfogadott jogszablyok rendelkezseivel.

Kellkszavatossg

Milyen esetben lhet n a kellkszavatossgi jogval?

n az Elad hibs teljestse esetn az Eladval szemben kellkszavatossgi ignyt rvnyesthet a Polgri Trvnyknyv, valamint fogyaszti szerzds esetn a 373/2021 (VI.30.) Korm. rendelet szablyai szerint.

Milyen jogok illetik meg nt kellkszavatossgi ignye alapjn?

Kellkszavatossgi jogok ltalnos szablyai

n vlasztsa szerintaz albbi kellkszavatossgi ignyekkel lhet:

Krhet kijavtst vagy kicserlst, kivve, ha az ezek kzl az n ltal vlasztott igny teljestse lehetetlen vagy az Elad szmra ms ignye teljestshez kpest arnytalan tbbletkltsggel jrna. Ha a kijavtst vagy a kicserlst nem krte, illetve nem krhette, gy ignyelheti az ellenszolgltats arnyos leszlltst vagy a hibt az Elad kltsgre n is kijavthatja, illetve mssal kijavttathatja vagy vgs esetben a szerzdstl is elllhat.

Vlasztott kellkszavatossgi jogrl egy msikra is ttrhet, az ttrs kltsgt azonban n viseli, kivve, ha az indokolt volt, vagy arra az Elad adott okot.

Fogyaszti szerzds esetben ellenkez bizonytsig vlelmezni kell, hogy az ru s a digitlis elemeket tartalmaz ru teljestsnek idpontjtl szmtott egy ven bell felismert hiba mr az ru teljestsnek idpontjban fennllt, kivve, ha e vlelem az ru termszetvel vagy a hiba jellegvel sszeegyeztethetetlen.

Hasznlt termkek esetn alapesetben az ltalnos szablyoktl eltren alakulnak a szavatossgi, jtllsi jogok. A hasznlt termkek esetben is beszlhetnk hibs teljestsrl, azonban figyelembe kell venni azokat a krlmnyeket, amelyek alapjn a Vsrl bizonyos hibk elfordulsra szmthatott. Az avuls folytn ugyanis egyes hibk jelentkezsei egyre gyakoribbakk vlnak, amelyek kvetkeztben azt, hogy egy hasznlt termk ugyanolyan minsggel rendelkezhet, mint egy jonnan vsrolt, nem lehet felttelezni. Ennek alapjn a Vsrl csak az olyan hinyossgok tekintetben rvnyestheti a szavatossgi jogait, amelyek a hasznltsgbl ered hibkon felliek, s azoktl fggetlenl keletkeztek. Ha a hasznlt termk hibs s errl a Fogyasztnak minsl Vsrl a vsrlskor tjkoztatst kapott, az ismert hiba vonatkozsban a Szolgltatnak nincs felelssge.

Fogyasztnak nem minsl vsrlk esetben a kellkszavatossgi jog rvnyestsi hatrideje 1 v, amely a teljests (tads) napjn indul.

Kellkszavatossgi jogok specilis szablyai fogyaszti szerzds keretben eladott az ruk s digitlis elemet tartalmaz r esetben

Fogyaszt s vllalkozs kztti - ing dolognak minsl ru adsvtelre, digitlis tartalom szolgltatsra irnyul - szerzds esetn a Kellkszavatossgi jogok ltalnos szablyai pontban rtak a Fogyasztt a jelen pont szerinti eltrsekkel illetik meg.

Fogyaszt s vllalkozs kztti - ing dolognak minsl ru adsvtelre, digitlis tartalom szolgltatsra irnyul - szerzds esetn a Fogyaszt kellkszavatossgi jogai gyakorlsa keretben a hibt az Elad kltsgre maga nem javthatja ki, illetve mssal sem javttathatja ki azt.

Az Elad megtagadhatja az ru szerzdsszerv ttelt, ha a kijavts, illetve a kicserls lehetetlen, vagy ha az arnytalan tbbletkltsget eredmnyezne az Eladnak, figyelembe vve valamennyi krlmnyt, idertve a termk hibtlan llapotban kpviselt rtkt, valamint a szerzdsszegs slyt.

A fogyaszt akkor is jogosult - a szerzdsszegs slyhoz igazodva - az ellenszolgltats arnyos leszlltst ignyelni, vagy az adsvteli szerzdst megszntetni, ha

 • az Elad nem vgezte el a kijavtst vagy kicserlst, vagy elvgezte azt, de rszben vagy egszben nem teljestette az albbi feltteleket
  • az Eladnak a sajt kltsgre kell biztostania a kicserlt ru visszavtelt
  • ha a kijavts vagy kicserls olyan ru eltvoltst teszi szksgess, amelyet az ru jellegnek s cljnak megfelelen - a hiba felismerhetv vlsa eltt - zembe helyeztek, akkor a kijavtsra vagy kicserlsre vonatkoz ktelezettsg magban foglalja a nem megfelel ru eltvoltst s a csereknt szlltott vagy kijavtott ru zembe helyezst vagy az eltvolts, illetve zembe helyezs kltsgeinek viselst.
 • megtagadta az ru szerzdsszerv ttelt
 • ismtelt teljestsi hiba merlt fel, annak ellenre, hogy az Elad megksrelte az ru szerzdsszerv ttelt
 • a teljests hibja olyan sly, hogy azonnali rleszlltst vagy az adsvteli szerzds azonnali megszntetst teszi indokoltt, vagy
 • az Elad nem vllalta az ru szerzdsszerv ttelt, vagy a krlmnyekbl nyilvnval, hogy a vllalkozs szszer hatridn bell vagy a fogyasztnak okozott jelents rdeksrelem nlkl nem fogja az rut szerzdsszerv tenni.

Ha a fogyaszt hibs teljestsre hivatkozva kvnja megszntetni az adsvteli szerzdst, az Eladt terheli annak bizonytsa, hogy a hiba jelentktelen.

A Fogyaszt jogosult a vtelr mg fennmarad rszt - a szerzdsszegs slyhoz igazodva - rszben vagy egszben visszatartani mindaddig, amg az Elad nem tesz eleget a teljests szerzdsszersgvel s a hibs teljestssel kapcsolatos ktelezettsgeinek.

ltalnosan rvnyesl szably, hogy:

 • az Eladnak a sajt kltsgre kell biztostania a kicserlt ru visszavtelt
 • ha a kijavts vagy kicserls olyan ru eltvoltst teszi szksgess, amelyet az ru jellegnek s cljnak megfelelen - a hiba felismerhetv vlsa eltt - zembe helyeztek, akkor a kijavtsra vagy kicserlsre vonatkoz ktelezettsg magban foglalja a nem megfelel ru eltvoltst s a csereknt szlltott vagy kijavtott ru zembe helyezst vagy az eltvolts, illetve zembe helyezs kltsgeinek viselst.

Az ru kijavtsnak vagy kicserlsnek elvgzsre nyitva ll szszer hatridt attl az idponttl kell szmtani, amikor a Fogyaszt kzlte a hibt a vllalkozssal.

A fogyasztnak az rut a kijavts vagy kicserls teljestse rdekben a vllalkozs rendelkezsre kell bocstania.

Az ellenszolgltats leszlltsa akkor arnyos, ha annak sszege megegyezik a Fogyasztnak szerzdsszer teljests esetn jr, valamint a Fogyaszt ltal tnylegesen megkapott ru rtknek klnbzetvel.

A Fogyaszt adsvteli szerzds megszntetsre vonatkoz kellkszavatossgi joga az Eladnak cmzett, a megszntetsre vonatkoz dntst kifejez jognyilatkozattal gyakorolhat.

Ha a hibs teljests az adsvteli szerzds alapjn szolgltatott runak csak meghatrozott rszt rinti, s azok tekintetben a szerzds megszntetsre vonatkoz jog gyakorlsnak felttelei fennllnak, a Fogyaszt az adsvteli szerzdst csak a hibs ru tekintetben szntetheti meg, de az azokkal egytt szerzett brmely egyb ru vonatkozsban is megszntetheti, ha a Fogyaszttl nem vrhat el szszeren, hogy csak a szerzdsnek megfelel rukat tartsa meg.

Ha a Fogyaszt az adsvteli szerzdst teljes egszben vagy az adsvteli szerzds alapjn szolgltatott ruk egy rsze tekintetben sznteti meg, gy

 • a Fogyasztnak az Elad kltsgre vissza kell kldenie az Eladnak az rintett rut s
 • az Eladnak haladktalanul vissza kell trtenie a Fogyaszt rszre az rintett ru vonatkozsban teljestett vtelrat, amint az rut vagy az ru visszakldst altmaszt igazolst tvette.

Milyen hatridben rvnyestheti n kellkszavatossgi ignyt?

n kteles a hibt annak felfedezse utn haladktalanul bejelenteni. A hiba felfedezstl szmtott kett hnapon bell kzlt hibt ksedelem nlkl kzlt hibnak kell tekinteni. Ugyanakkor felhvjuk a figyelmt, hogy a szerzds teljeststl szmtott kt ves elvlsi hatridn tl kellkszavatossgi jogait mr nem rvnyestheti. Ha a fogyaszt s a vllalkozs kztti szerzds trgya hasznlt dolog, a felek rvidebb elvlsi idben is megllapodhatnak; egy vnl rvidebb elvlsi hatrid ebben az esetben sem kthet ki rvnyesen.

Kivel szemben rvnyestheti kellkszavatossgi ignyt?

n az Eladval szemben rvnyestheti kellkszavatossgi ignyt.

Milyen egyb felttele van kellkszavatossgi jogai rvnyestsnek?

A teljeststl szmtott hat hnapon (ru adsvtele esetn egy ven) bell a kellkszavatossgi ignye rvnyestsnek a hiba kzlsn tl nincs egyb felttele, ha n igazolja, hogy a termket, illetve a szolgltatst az Elad nyjtotta. A teljeststl szmtott hat hnap (ru adsvtele esetn egy v) eltelte utn azonban mr n kteles bizonytani, hogy az n ltal felismert hiba mr a teljests idpontjban is megvolt.

Termkszavatossg

Milyen esetben lhet n a termkszavatossgi jogval?

Ing dolog (termk) hibja esetn n vlasztsa szerint a kellkszavatossgi ignyt vagy termkszavatossgi ignyt rvnyesthet.

Milyen jogok illetik meg nt termkszavatossgi ignye alapjn?

Termkszavatossgi ignyknt n kizrlag a hibs termk kijavtst vagy kicserlst krheti.

Milyen esetben minsl a termk hibsnak?

A termk akkor hibs, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatlyos minsgi kvetelmnyeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyrt ltal adott lersban szerepl tulajdonsgokkal.

Milyen hatridben rvnyestheti n termkszavatossgi ignyt?

Termkszavatossgi ignyt n a termk gyrt ltali forgalomba hozataltl szmtott kt ven bell rvnyestheti. E hatrid elteltvel e jogosultsgt elveszti.

Kivel szemben s milyen egyb felttellel rvnyestheti termkszavatossgi ignyt?

Termkszavatossgi ignyt kizrlag az ing dolog gyrtjval vagy forgalmazjval szemben gyakorolhatja. A termk hibjt termkszavatossgi igny rvnyestse esetn nnek kell bizonytania.

A gyrt (forgalmaz) milyen esetben mentesl termkszavatossgi ktelezettsge all?

A gyrt (forgalmaz) kizrlag akkor mentesl termkszavatossgi ktelezettsge all, ha bizonytani tudja, hogy:

 • a termket nem zleti tevkenysge krben gyrtotta, illetve hozta forgalomba, vagy
 • a hiba a tudomny s a technika llsa szerint a forgalomba hozatal idpontjban nem volt felismerhet vagy
 • a termk hibja jogszably vagy ktelez hatsgi elrs alkalmazsbl ered.

A gyrtnak (forgalmaznak) a menteslshez elegend egy okot bizonytania.

Felhvom figyelmt, hogy ugyanazon hiba miatt kellkszavatossgi s termkszavatossgi ignyt egyszerre, egymssal prhuzamosan nem rvnyesthet. Termkszavatossgi ignynek eredmnyes rvnyestse esetn azonban a kicserlt termkre, illetve kijavtott rszre vonatkoz kellkszavatossgi ignyt a gyrtval szemben rvnyestheti.

Jtlls

Milyen esetben lhet n a jtllsi jogval?

Az egyes tarts fogyasztsi cikkekre vonatkoz ktelez jtllsrl szl 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendeletalapjn az Elad jtllsra kteles a rendelet 1. szm mellkletben felsorolt j tarts fogyasztsi cikkek (pl.: mszaki cikkek, szerszmok, gpek), valamint az ott meghatrozott krben azok tartozkai s alkotrszei (a tovbbiakban - jelen pontban - egytt fogyasztsi cikknt hivatkozva) eladsa esetn.

Emellett az Elad nknt is jtllst vllalhat, amely esetben a Fogyasztnak minsl vsrl szmra jtllsi nyilatkozatot kell tadnia.

A jtllsi nyilatkozatot tarts adathordozn kell a Fogyaszt rendelkezsre bocstani, legksbb az ru teljestsnek idpontjban.

A jtllsi nyilatkozatban fel kell tntetni:

 • az arra vonatkoz egyrtelm nyilatkozatot, hogy az ru hibs teljestse esetn a Fogyasztt a jogszably szerinti kellkszavatossgi jogok gyakorlsa trtsmentesen megilleti, e jogait a jtlls nem rinti
 • a jtllsra ktelezett nevt s cmt
 • a Fogyaszt ltal a jtlls rvnyestse rdekben kvetend eljrst
 • azon ru megjellst, amelyre a jtlls vonatkozik s
 • a jtlls feltteleit.

nt milyen jogok s milyen hatridn bell illetik meg ktelez jtlls esetn?

Jtllsijogok

A Vsrl a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendeletben alapjn fszablyknt kijavtsi s a Jtllsi igny kezelsvel kapcsolatos szablyok pontban felsorolt esetekben kicserlsi s pnz visszatrtsi ignnyel lhet jtllsi ignyknt az Elad fel.

A Vsrl a kijavts irnti ignyt vlasztsa szerint az Elad szkhelyn, brmely telephelyn, fiktelepn s az Elad ltal a jtllsi jegyen feltntetett javtszolglatnl kzvetlenl is rvnyestheti.

rvnyestsi hatrid

A jtllsi igny a jtlls idtartama alatt rvnyesthet, a jtlls idtartama a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet szerint:

  1. 10 000 forintot elr, de 100 000 forintot meg nem halad eladsi r esetn egy v,
  2. 100 000 forintot meghalad, de 250 000 forintot meg nem halad eladsi r esetn kt v,
  3. 250 000 forint eladsi r felett hrom v.

E hatridk elmulasztsa jogvesztssel jr, azonban a fogyasztsi cikk kijavtsa esetn a jtlls idtartama meghosszabbodik a javtsra tads napjtl kezdve azzal az idvel, amely alatt a Vsrl a fogyasztsi cikket a hiba miatt rendeltetsszeren nem hasznlhatta.

A jtllsi hatrid a fogyasztsi cikk a Vsrl rszre trtn tadsakor indul, vagy ha az zembe helyezst az Elad, vagy annak megbzottja vgzi, az zembe helyezs napjval kezddik.

Ha a Vsrl a fogyasztsi cikket az tadstl szmtott hat hnapon tl helyezteti zembe, akkor a jtllsi hatrid kezd idpontja a fogyasztsi cikk tadsnak napja.

Jtllsi igny kezelsvel kapcsolatos szablyok

A kijavts kezelsekor az Eladnak trekedni kell arra, hogy a kijavtst 15 napon bell elvgezze. A kijavtsra nyitva ll hatrid a fogyasztsi cikk tvtelekor indul.

Ha a kijavts vagy a kicserls idtartama a tizent napot meghaladja, akkor az Elad a Vsrlt tjkoztatni kteles a kijavts vagy a csere vrhat idtartamrl.

Ha a jtllsi idtartam alatt a fogyasztsi cikk els alkalommal trtn javtsa sorn az Elad rszrl megllaptst nyer, hogy a fogyasztsi cikk nem javthat, a vsrl eltr rendelkezse hinyban az Elad kteles a fogyasztsi cikket nyolc napon bell kicserlni. Ha a fogyasztsi cikk cserjre nincs lehetsg, az Elad kteles a fogyaszt ltal bemutatott, a fogyasztsi cikk ellenrtknek megfizetst igazol bizonylaton - az ltalnos forgalmi adrl szl trvny alapjn kibocstott szmln vagy nyugtn - feltntetett vtelrat nyolc napon bell a vsrl rszre visszatrteni.

A Vsrl az SZF elfogadsval hozzjrul, hogy szmra a tjkoztatst elektronikus ton vagy a Vsrl ltali tvtel igazolsra alkalmas ms mdon is megvalsulhasson.

Amennyiben az Elad nem tudja a fogyasztsi cikket 30 napon bell kijavtani:

 • ha a Vsrl ehhez hozzjrult, szmra a kijavts teljesthet ksbbi hatridben, vagy
 • amennyiben a Vsrl nem jrul hozz a kijavts ksbbi teljestshez, vagy ezzel kapcsolatban nem nyilatkozott, szmra a fogyasztsi cikket a harmincnapos hatrid eredmnytelen elteltt kvet nyolc napon bell ki kell cserlni, vagy
 • amennyiben a Vsrl nem jrul hozz a kijavts ksbbi teljestshez, vagy ezzel kapcsolatban nem nyilatkozott, de a fogyasztsi cikk cserjre sincs lehetsg, a fogyasztsi cikk szmljn, vagy nyugtjn szerepl eladsi rat kell szmra a harmincnapos hatrid eredmnytelen elteltt kvet nyolc napon bell visszatrteni.

Amennyiben a fogyasztsi cikk 4. alkalommal hibsodik meg a Vsrl jogosult:

 • az Elad fel kijavtsi ignyel fordulni, vagy
 • a kijavtsi igny helyett a Polgri Trvnyknyvrl szl 2013. vi V. trvny 6:159. (2) bekezds b) pontja alapjn a vtelr arnyos leszlltst krni az Eladtl, vagy
 • a kijavtsi igny helyett a Polgri Trvnyknyvrl szl 2013. vi V. trvny 6:159. (2) bekezds b) pontja alapjn a fogyasztsi cikket az Elad kltsgre kijavtani vagy mssal kijavttatani, vagy
 • amennyiben a Vsrl ezen jogaival (kijavts, rleszllts s mssal kijavttats az Elad kltsgre) nem l, vagy ezekkel kapcsolatban nem nyilatkozott, szmra 8. napon bell a fogyasztsi cikket ki kell cserlni, ha a fogyasztsi cikk cserjre nincs lehetsg, a fogyasztsi cikk szmljn, vagy nyugtjn szerepl eladsi rat kell nyolc napon bell visszatrteni szmra.

Kivtelek

A Jtllsi igny kezelsvel kapcsolatos szablyok pont alatt rt elrsok az elektromos kerkprra, elektromos rollerre, quadra, motorkerkprra, segdmotoros kerkprra, szemlygpkocsira, lakautra, lakkocsira, utnfuts lakkocsira, utnfutra, valamint a motoros vzi jrmre nem vonatkoznak.

Ezen termkek esetben is kteles trekedni azonban az Elad arra, hogy a kijavtsi ignyt 15 napon bell teljestse.

Ha a kijavts vagy a kicserls idtartama a tizent napot meghaladja, akkor az Elad a Vsrlt tjkoztatni kteles a kijavts vagy a csere vrhat idtartamrl.

Mi a viszonya a jtllsnak ms szavatossgi jogokkal?

A jtlls a szavatossgi jogok (termk s kellkszavatossg) mellett rvnyesl, alapvet klnbsg az ltalnos szavatossgi jogok s a jtlls kztt, hogy a jtlls esetn a fogyasztnak kedvezbb a bizonytsi teher.

A 151/2003 Korm. Rendelet szerinti ktelez jtlls al es rgztett bekts, illetve a 10 kg-nl slyosabb, vagy tmegkzlekedsi eszkzn kzi csomagknt nem szllthat fogyasztsi cikket - a jrmvek kivtelvel - az zemeltets helyn kell megjavtani. Ha a kijavts az zemeltets helyn nem vgezhet el, a le- s felszerelsrl, valamint az el- s visszaszlltsrl a vllalkozs, vagy - a javtszolglatnl kzvetlenl rvnyestett kijavts irnti igny esetn - a javtszolglat gondoskodik.

Az Elad vllalsa a ktelez jtlls idtartama alatt nem tartalmazhat a fogyasztra nzve olyan feltteleket, amelyek htrnyosabbak azoknl a jogoknl, amelyeket a ktelez jtlls szablyai biztostanak. Ezt kveten azonban az nkntes jtlls felttelei szabadon llapthatak meg, azonban a jtlls ebben az esetben sem rintheti a fogyaszt jogszablybl ered -gy kztk a kellkszavatossgon alapul jogainak fennllst.

Hrom munkanapon belli csereigny

Webruhzon keresztli rtkests esetn is rvnyesl a hrom munkanapon belli csereigny intzmnye. Hrom munkanapon belli cserteignyt a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet al tartoz j tarts fogyasztsi cikkek esetben lehet rvnyesteni, amely szerint, ha a 3 munkanapon bell rvnyesti valaki a csereigny intzmnyt, akkor az eladnak ezt gy kell rtelmeznie, hogy a termk az eladskor mr hibs volt s minden tovbbi nlkl a termket ki kell cserlnie.

Mikor mentesl az Elad a jtllsi ktelezettsge all?

Az Elad a jtllsi ktelezettsge all csak abban az esetben mentesl, ha bizonytja, hogy a hiba oka a teljests utn keletkezett.

Felhvjuk a figyelmt, hogy ugyanazon hiba miatt kellkszavatossgi s jtllsi ignyt, illetve termkszavatossgi s jtllsi ignyt egyszerre, egymssal prhuzamosan nem rvnyesthet, egybknt viszont nt a jtllsbl fakad jogok a szavatossgi jogosultsgoktl fggetlenl megilletik.

Cookie hasznlata Az Unis trvnyek rtelmben fel kell hvnunk a figyelmt arra, hogy ez a weboldal n. "cookie"-kat vagy "stiket" hasznl. A stik apr, tkletesen veszlytelen fjlok, amelyeket a weboldal helyez el az n szmtgpn, hogy minl egyszerbb tegye az n szmra a bngszst. A stiket letilthatja a bngszje belltsaiban. Amennyiben ezt nem teszi meg, illetve ha az "Rendben" felirat gombra kattint, azzal elfogadja a stik hasznlatt.